تولید کننده پنل‌های آیفون

شارپ، تولید کننده پنل‌های آیفون خواهد بود