مشکل آپدیت نشدن برنامه های آیفون

چگونه مشکل آپدیت نشدن برنامه های آیفون را رفع کنیم؟