مک بوک با اسپیکرهای مجازی

شرکت اپل مک بوک با اسپیکرهای مجازی می سازد