جزئیات مک پرو و پرو دیسپلی XDR

جدیدترین جزئیات مک پرو و پرو دیسپلی XDR توسط اپل منتشر شد