بکاپ گرفتن از مک بوک

آموزش بکاپ گرفتن از مک بوک با Time Machine