تعمیر کارت گرافیک آی مک

از کجا بفهمیم کارت گرافیک آی مک خراب شده است؟