ویروسی شدن کامپیوترهای مک

آیا کامپیوترهای مک ویروسی می‌شوند؟ آیا کامپیوترهای مک به آنتی‌ویروس نیاز دارند؟